SWEDEN

Högnivå ut till RCA (högeffekt) - 4311

Omvandlar högnivåsignalen till lågnivåsignal (2-kanals)