SWEDEN

Högnivå ut till RCA (högeffekt)

4311

Omvandlar högnivåsignalen till lågnivåsignal (2-kanals)