SWEDEN

ANSLUTNINGSKABEL FÖR iPod® med IVA-D106R - KCE-435iV

Anlut en iPod till IVA-D106R när du använder KCE-400BT, ger dig även videouppspelning.