SWEDEN
 Products  Support and others

Uppdatering PXA-H800 V1.110 / V2.110

Det finns två olika programvaruversioner. Vänligen se rekommendationerna nedan innan du startar nedladdningsprocessen.

1. Programvaruversion V1.110

 • När en icke-Alpine-enhet med Ai-NET används.

 • När en av följande Ai-NET-enheter används: INA-W910R / IVA-W520R / IVA-D511R / IVA-D511RB / IVAW502R / IVA-W505R / IVA-W202R / IVA-W205R / IVA-D105R / IVA-D106R / IVA-D800R / CDA-117Ri / VPA-B211P / VPA-B222R

   

Ladda ner PXA–H800-programvaran
FU_PXA-H800_V1110.zip (Version V1.110) - 246MB

(inkl. RUX-C800 och Sound Manager för PXA-H800)

1. Programvaruversion V2.110

 • När en av följande Ai-NET-enheter används: iDA-X301 / iDA-X301RR / iDA-X311 / iDA-X311RR / iDA-X305 / iDA-X305S / CDA-9884R / CDA-9885R / CDA-9886R / CDA-9887R / CDA-105Ri / DVA-9965R / iXA-W407BT / iXA-W404R

Ladda ner PXA–H800-programvaran
FU_PXA-H800_V2110.zip (Version V2.110) - 246MB

(inkl. RUX-C800 och Sound Manager för PXA-H800)

Introduktion

Denna guidebok beskriver proceduren för att uppdatera mjukvaran i PXA-H800.


UG_PXAH800_ML.pdf (PDF 2.3 MB; EN, FR, ES, DE, IT, SV)

 

 

Gjorda åtgärder:

 • Eliminerat kvarvdröjande DSP-ljud
 • Sparar systeminställningarna om batteriet kopplas ur eller Ai-Net-anslutningen bryts
 • Förbättrad back up av förinställningsdata och återställning (Navi mix-inställning (AV/PÅ), guide mix-nivåer och Imprint-inställningar sparas under förinställningar.)
 • Justering av subwoofer-nivå för äldre Ai-Net-enheter
 • Högre högtalarnivå för DD och dts
 • Högre nivå på Navi mix
 • Ny Sound Manager-mjukvara
 • 64-bit kompatibel

  Varning

  Innan du fortsätter med denna uppdatering, försäkra dig om att du har sparat alla dina ljudinställningar.

  Samtliga inställningar kommer att nollställas under denna uppdatering.

  Systemkrav

  • Internetuppkoppling med hög hastighet

  Uppdateringsinstruktioner (uppdateringsproceduren är samma för programvaruversionerna V1.110 / V2.110)

  1. Ladda ner uppdateringsfilen (.zip).

  2. Extrahera den nedladdade filen till ditt skrivbord.

  3. Installera "SoundManagerforPXA-H800Ver1110_setup.exe" ELLER "SoundManagerforPXA-H800Ver2110_setup.exe" på din dator.

  4. Anslut PXA-H800 till din PC och starta Sound Manager-mjukvaran.

  5. Välj "Option (O)" och sen "PXA-H800 Software Download (M)". 

   

  6. Välj OK.

   

  7. Starta "Starting PRESET data backup" genom att klicka YES

  (All data och inställningar från PXA-H800 sparas på din PC. Med denna backup kan du återskapa all data på PXA-H800 efter uppdateringen.)

   

   

  8. Klicka OK efter backupen är färdig.

   

  9. Välj den extraherade filen"PXA-H800_v1110.bin” ELLER "PXA-H800_v2110.bin" och klicka sedan "Open". 

   

  10. Uppdateringen startar automatiskt. Denna process tar ca 10 minuter.

   

  11. När uppdateringen är klar, följ uppmaningarna på skärmen.

   

  12. När Sound Manager-mjukvaran startats om, kontrollera att PXA-H800-versionen är ändrad till V1.110 ELLER V2.110

   

  13. Din PXA-H800-uppdatering är färdig.

  14. Om du har en RUX-C800, vänligen följ kommande punkter för uppdatering av dess mjukvara.

  15. Anslut PXA-H800/RUX-C800 till din PC och starta Sound Manager-mjukvaran.

  (Om PXA-H800 redan har uppdaterats med V1.110 ELLER V2.110 och RUX-C800 är ansluten, så visas felmeddelandet "Version Error" i displayen på RUX-C800.)

   

  16. Välj "Option" och sedan "RUX-C800 Software Download (F)". 

   

  17. Välj OK.

   

  18. Välj den extraherade filen “RUX-C800_v1110.bin” ELLER "RUX-C800_v2110.bin" och klicka sedan "Open". 

   

  19. Uppdateringen startar automatiskt. Denna process tar ca 10 minuter.

   

  20. När uppdateringen är klar, följ uppmaningarna på skärmen.

   

  21. När Sound Manager-mjukvaran startats om, kontrollera att mjukvaruversionen på PXA-H800 och RUX-C800 är ändrad till V1.110 ELLER V2.110

   

  22. Din uppdatering är klart.