SWEDEN
 Products  Support and others

 

Kartuppdatering INA-W910R

Var god registrera på alpine.naviextras.com. Ladda ned "Verktygslådan" från nedladdningsplatsen före du fullföljer med anvisningarna för att uppdatera din Alpine-navigator.

 

1. Naviextras Toolbox

1. Naviextras verktygslåda

Alpine.naviextras.com är officiell kartuppdateringsportal och samarbetspartner med Alpine.

 

Vissa egenskaper på alpine.naviextras.com , inklusive köp av kartor, kräver att din enhet eller mjukvara är registrerad.

 

Var god registrera din INA-W910R samt dina personuppgifter i Naviextras verktygslåda, som är ett gratis PC-verktyg.

 

alpine.naviextras.com

 

 

2. Krav och begränsningar

  • Windows XP / Windows 7 / Windows 8
  • SD-kort med kapacitet på 16 GB eller mer rekommenderas. FAT32-formaterat
  • SD-kortläsaren på INA-W910R kan ej användas under uppdateringen.


 

 

Ladda hem kartuppdateringsverktyget (Synctool)

 

 

 

3. Uppdaterings Process


1) Ladda ner <<Map_Update_Tool_Synctool_xxxxxx.zip>> to your PC.

2) Anslut ett tomt SD-kort till din PC.

3) Extrahera filen (med Winrar/ WinZip / IZArc) till SD-kortet. Mappen “autorun” måste ligga i rotkatalogen på SD-kortet.

4) Gör säker borttagning av SD-kortet från din PC.

5) Sätt på INA-W910R genom att slå på tändningen och välj „Navigation“ som källa.


6) Sätt i SD-kortet i INA-W910R.

7) Kartuppdaterings verktyget (Synctool) startas. Vänligen vänta till uppdateringens kommandon är klara och stäng inte av INA-W910R eller tändningen under tiden.

Processen kan ta upp till 30 minuter innan den är klar, INA-W910R kommer starta om automatiskt.


8) Ta bort SD-kortet från INA-W910R och anslut det till din dator.

9) Starta Naviextras verktygslåda. SD-kortet känns igen som din navigationsenhet. Köp- och installera innehåll och uppdateringar som beskrivs i Naviextras verktygslåda.
Observera: beroende på ditt system kan verktygslådaen erbjuda dig uppdateringar för mjukvaran I INA-W910R.


Om dessa uppdateringar finns att välja på, fortsätt med steg 10 till 13. Fortsätt annars direkt till steg 14.


10) Ladda ner mjukvaru-uppdateringen. Gör säker borttagning av SD-kortet från datorn och stäng Naviextras verktygslåda efter att nerladdningen är klar.

 

11) Sätt i SD-kortet i INA-W910R och vänta tills enheten startat. Mjukvaru uppdateringe finns nu på enheten.

 

12) Ta bort SD-kortet och anslut det igen till datorn

 

13) Starta Naviextras verktygslåda. SD-kortet kommer att kännas igen som din navigator av datorn. Köp och installera dina uppdateringar enligt instruktioner i Naviextras verktygslåda.

 

14) Gör säkerborttagning av SD-kortet i datorn och sätt det i INA-W910R.

Starta navigatorn med det uppdaterade innehållet.

 

Varning:

Ta inte bort SD-kortet från navigatorn förutom när du vill göra ytterligare uppdateringar.

 

 

Serviceinformation

Följande information är ganska viktig för servicehanteringen om du har öppnat ett konto på Naviextras.com och köpt tilläggsuppdateringar till din INA-W910R, tillägg till det originalinstallerade mjukvarupaketet.

 

INA-W910R skapar ett individuellt mjukvaruidentifikationsnummer kallat SWID, när enheten startas första gången. Mjukvaruidentifikationsnumret kommer att överföras till Naviextras.com när du köper en uppdatering till din INA-W910R. Detta görs för att garantera skrivskyddsärenden. Din enhet och ditt konto för denna enhet kommer att kännas igen nästa gång du besöker Naviextras.

 

Alpine Service använder formulär i PDF-format och vill först och främst förklara hur dessa formulär ska fyllas i, om ni ej har Acrobat installerat på er dator kan dessa formulär fyllas i med Acrobat Reader vilket finns tillgängligt som Freeware, här är en länk för att ladda hem Acrobat Reader, Reader 9 eller högre krävs för dessa formulär: (Adobe Reader X (10.1) behövs för PDF-filer med inlagda videofiler).

http://get.adobe.com/

 

Färdigställda kopior av PDF-dokumentet kan ej sparas på er dator av säkerhetsskäl, så vänligen fyll i formuläret och skriv ut det som ett PDF-dokument, om du ej har en PDF-skrivare installerad på din dator så finns det flera Freeware PDF-program tillgängliga på nätet, här är en länk till ett välkänt alternativ:

http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php

Hämta SWID-numret på din INA-W910R

SWID-numret är viktigt vid servicehantering:

  • Din handlare/serviceställe byter ut din INA-W910R mot en annan.
  • Servicestället byter ut main PWB.
  • Din INA-W910R behöver en komplett återställning och ominstallation av firmware och mjukvara.

Serviceformulär

Vänligen notera ditt SWID och fyll i det bifogade formuläret om din INA-W910R behöver returneras till vår serviceavdelning och om du har köpt tilläggsmjukvara till denna enhet.

Det är oviktigt om din INA-W910R skickas i originalförpackningen.

Serviceformulär (PDF, 0.9 MB)

Vänligen ladda ner filen och öppna den i din webbläsare.