SWEDEN
 Products  Support and others

Service Pack 2

Service Pack 2 till INE-S900R innehåller funktionsuppdateringar och kräver respektive uppdatering av operativsystemet. Vänligen observera att denna produkt endast är kompatibel med ALPINE INE-S900-enheter som visar Alpines logo på framsidan av enheten och / eller visar bilden nedan på startskärmen.

 

 

Service Pack 2 inkluderar tidigare uppdatering Service Pack 1.

Denna uppdatering inkluderar följande förbättringar:

  • Videouppspelning från USB (DivX, ASF)
  • Videouppspelning på sidoskärmen
  • Filhanteringssystem för USB-audio - trädstruktur eller söklista
  • SCDB (hastighetskameror) med riktningsdatakryptering*
  • Förändring i det grafiska användargränssnittet för postnummersökning.
  • Mjukvaruuppdatering för DVD-mekaniken
  • Mjukvaruförbättringar för navigationsapplikationen

Viktig information:

  • *Om kartversionen på din enhet är 1.00, måste de förinställda fartkamerorna uppdateras.
  • Service Pack 2 är kompatibelt med både kartversion 1.00 och 2.00.

 

Hur du får tag i version-information för INE-S900R

1. Starta enheten. Tryck på knappen MENU på vänster sida av enheten, tryck sedan Setup.

Välj Navi på vänster sida och tryck Navi Info.

 

2. Tryck på View-knappen för version-information.

 

Ladda ner manualen här: