SWEDEN
 Products  Support and others

Programvaruuppdatering av EZi-DAB

Rekommendationer och begränsningar:

 • Windows XP (SP 2) / Windows 7
 • USB-minne

Programvaruuppdatering av EZi-DAB:

 • DAB Service Following

Important information regarding the software

About the software licence of the products

The software installed in these products contains open-source software.

Please find below information with regards to the open source terms and conditions, warranties, and source code:

oss-download

Ladda ner programvaruuppdateringen

Programvaruuppdatering av EZi-DAB

 1. Ladda ner "Alpine_EZi-DAB_V1.6_4.85.1.97.107.zip" till din PC.
 2. Anslut ett tomt USB-minne till din PC.
 3. Extrahera filen (ex. med WinZip / IZArc) till USB-minnet.
  Filen “Alpine_EZi-DAB_V1.6_4.85.1.97.107.dfu” måste ligga i rotmappen på USB-minnet.
 4. Utför säker borttagning av programvara och avlägsna USB-minnet från din PC.
 5. Starta EZi-DAB.
 6. Tryck på knappen, välj “Settings” > “Software update”.
 7. Sätt in USB-minnet i EZi-DAB’s USB-ingång och tryck på "Select"-knappen.
  OBS: Uppdateringsprocessen tar ca fem minuter. Stäng inte av EZi-DAB eller starta din bil under uppdateringsprocessen då detta kan innebära att processen misslyckas.
 8. EZi-DAB startar om automatiskt när uppdateringen är färdig.
 9. Avlägsna USB-minnet.