SWEDEN
 Products  Support and others

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA

Du måste acceptera följande villkor innan du laddar ner mjukvaruverktyget och programuppdateringar för bluetooth.


De nuvarande villkoren för mjukvarulicensen styr dina rättigheter till mjukvaran, inklusive elektronisk- och online-dokumentation. Alpine Electronics Inc ger dig en licens att använda mjukvaran under villkoren till de nuvarande licensvillkoren för mjukvaran. Förutom användandet beskrivet nedan, användning av mjukvaran utan skriftlig tillåtelse från Alpine Electronics Inc är förbjudet.

Godtagande

Genom att ladda ner, installera, kopiera eller använda mjukvaran, godkänner du att omfattas av de nuvarande villkoren för mjukvarulicensen. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR, LADDA EJ NER, INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄND MJUKVARUUPPDATERINGEN.

 

1. Licens
Mjukvaran tillhandahålls till dig endast för att uppdatera, komplettera eller ersätta existerande Alpine-mjukvara och/eller dokumentation. Alpine Electronics, Inc. ger dig en icke-exklusiv rätt, som ej är tid- eller platsbegränsad, att använda denna mjukvara för eget bruk enligt beskrivet i dessa villkor.
Du har tillåtelse att lämna vidare denna mjukvara till en tredjehandspart, om denna part godkänner dessa villkor.
Alpine Electronics, Inc. har rätten att säga upp nyttjanderätten av viktiga skäl. Ett viktigt skäl är om användarvillkoren ej efterföljs och inte inte gör så efter mottagande av ett skriftlig varningsbrev med information om återkallelse. Vi återkallelse av rättigheterna lämnar du över existerande kopior av mjukvaran och raderar lagrade program. På begäran av Alpine Electronics Inc. bekräftar du återkallelsen och radering skriftligt.

2. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till mjukvaran tillhör Alpine Electronics Inc. eller den ursprungliga ägaren av upphovsrätten och de andra immateriella rättigheterna. Du får använda eller kopiera mjukvaran för eget, icke-kommersiella bruk.


3. Friskrivning från garanti
ALPINE ELECTRONICS, INC. OCH DESS LEVERANTÖRER TILLHANDAHÅLLER PROGRAMVARAN "SOM DEN ÄR" OCH MED ALLA FEL. ALL GARANTI ELLER TEKNISK SUPPORT EXKLUDERAS. ALPINE LÄMNAR INGEN SPECIELL GARANTI FÖR MJUKVARANS EFFEKTIVITET, ATT MJUKVARAN ÄR FRI FRÅN DEFEKTER I SIN HELHET ELLER MJUKVARANS ANVÄNDBARHET FÖR VISSA SYFTEN.


4. Ansvarsbegränsning
FÖRUTOM DET LAGSTADGADE ANSVARET BASERAT PÅ AVSIKT ELLER GROV VÅRDSLÖSHET SAMT ANSVAR FÖR PERSONLIG SKADA OCH ENLIGT PRODUKTANSVARSLAGEN, UTGÅR ALLT ANSVAR FRÅN ALPINE ELECTRONICS INC.

5. Uppförande
Vid användning av mjukvaran, går du med på att inte göra något av följande:
(1) Kränkning, eller hot om kränkning över Alpine Electronic Inc's rättigheter, eller annan tredjepart;
(2) Omräkning av programkoden till andra kodformat (dekompilering) och andra former av omvänd utveckling av mjukvarans olika utvecklingsstadier är förbjuden. Gränssnittsinformationen som krävs för att skapa interoperabilitet med ett oberoende skapat program kan efterfrågas från Alpine Electronics för en mindre serviceavgift.
(3) Upphovsrättsnotiser, serienummer eller andra program-identifieringsegenskaper får ej tas bort eller ändras. Detsamma gäller underkuvande av skärm-bilder eller liknande egenskaper.

6. Avbrott

I händelse av något av följande kan Alpine Electronics Inc. tillfälligt avbryta tillhandahållandet av mjukvaran utan föregående meddelande.
(1) Underhåll och inspektion av mjukvaran;
(2) Oförmåga att tillhandahålla mjukvaran tack vare en olycka så som brand eller strömavbrott, en naturkatastrof som en jordbävning, en översvämning, krig, civila oroligheter, arbetskonflikt eller liknande orsaker;
(3) Oförmåga att tillhandahålla mjukvaran på grund av systemfel;
(4) Någon annan driftteknisk eller annan orsak då tillfälligt avbrott av tillhandahållandet anses nödvändigt.

7. Övrigt
Dessa villkor regleras av tysk lag.

 

Jag godkänner dessa villkor