SWEDEN
 Products  Support and others
Undvik onödiga, komplicerade och farliga situationer med din lastbil, husbil eller husvagn på grund av fordonsspecifika restriktioner och begränsningar!
TRUCK-G500C_Trucking-Software_INE-W92xR_INE-W977BT

Lastbilsmjukvara till INE-W92xR-serien, INE-W977BT

TRUCK-G500C

TRUCK-G500C: Professionell navigationslösning för lastbilar (tunga fordon), husbilar och husvagnar. TRUCK-G500C är kompatibel med 2DIN-navigatorerna INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT.

Information:

TRUCK-G500C contains map data Q4/2017 and offers a 30 days free of charge map update after the installation.

The map data can be always updated on the TRUCK-G500C SD-card, followed by the instructions inside of the Installation Manual, which can be downloaded under Support.

Map updates can be downloaded from here https://alpine.naviextras.com.

Please note: TRUCK-G500C has to remain inside the SD slot in order to make the navigation function available. A misuse of the SD-card will destroy the navigation function and can not be recovered. Please contact Alpine in case of any questions.

minimizeButton
Produktinformation

Slå in din fordonsinformation:

 • Dimensioner (längd, bredd, höjd)
 • Faktisk och maximalt tillåtna vikt
 • Typ av last (kategori av farligt gods, t.e.x explosivt, brandfarligt)
 • Lastbil och antal axalar
 • Maximalt tillåtna hastighet

TRUCK-G500C använder följande restriktioner och begränsningar vid ruttkalkylering och ger också följande varningar vid okalkylerad körning i 39 länder*:

 • Generell genomfartsrestriktioner för lastbilar (t.e.x miljözoner)
 • Genomfartsrestriktioner för alla kategorier av farligt gods
  (t.e.x explosivt, brandfarligt)
 • Sväng- och U-svängrestriktioner för lastbilar
 • Restriktioner för släpvagnar
 • Längdbegränsningar
 • Breddbegränsningar
 • Höjdbegränsningar
 • Viktbegränsningar
 • Höjd- och breddbegränsningar vid tunnlar och broar
 • Maximalt tillåtna vikt på broar

* Andorra, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Kroatien, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Rryssland, San Marino,Schweiz, Serbia, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbrittanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Ukraine, Österrike

Support