SWEDEN
SWEDEN
Undvik onödiga, komplicerade och farliga situationer med din lastbil, husbil eller husvagn på grund av fordonsspecifika restriktioner och begränsningar!
productpic_TRUCK-G500_01

Lastbilsmjukvara till INE-W92xR-serien, INE-W977BT - TRUCK-G500

TRUCK-G500: Professionell navigationslösning för lastbilar (tunga fordon), husbilar och husvagnar. TRUCK-G500 är kompatibel med 2DIN-navigatorerna INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT.

Information:

In case the 30 days free of charge Map Update has been downloaded at https://alpine.naviextras.com and installed on the standard INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT devices before installing the TRUCK-G500 product, it will not be offered anymore.

Alternatively, Map Updates for TRUCK-G500 can be purchased.

( !!! )Make sure to use a different (Micro) SD card for the Map Updates NOT using the TRUCK-G500 (Micro) SD card.

Produktinformation

Slå in din fordonsinformation:

 • Dimensioner (längd, bredd, höjd)
 • Faktisk och maximalt tillåtna vikt
 • Typ av last (kategori av farligt gods, t.e.x explosivt, brandfarligt)
 • Lastbil och antal axalar
 • Maximalt tillåtna hastighet

TRUCK-G500 använder följande restriktioner och begränsningar vid ruttkalkylering och ger också följande varningar vid okalkylerad körning i 39 länder*:

 • Generell genomfartsrestriktioner för lastbilar (t.e.x miljözoner)
 • Genomfartsrestriktioner för alla kategorier av farligt gods
  (t.e.x explosivt, brandfarligt)
 • Sväng- och U-svängrestriktioner för lastbilar
 • Restriktioner för släpvagnar
 • Längdbegränsningar
 • Breddbegränsningar
 • Höjdbegränsningar
 • Viktbegränsningar
 • Höjd- och breddbegränsningar vid tunnlar och broar
 • Maximalt tillåtna vikt på broar

* Andorra, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Kroatien, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Rryssland, San Marino,Schweiz, Serbia, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbrittanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Ukraine, Österrike

Support