SWEDEN
 Products  Support and others

Användarvillkor

VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGGRANT FÖRE DU ANVÄNDER DENNA HEMSIDA.  Genom att använda sidan godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen använd inte sidan. Vi äger rätten att, med vår diskretion, ändra dessa villkor när som helst. Granska därför dessa villkor periodvis för ändringar. Din fortsatta användning av denna sida efter ändringar av dessa villkor innebär att du accpterar ändringarna.

Upphovsrätt, varumärken, och andra immateriella rättigheter.
Denna hemsida, inklusive allt innehåll, alla grafik, kod och programvara som används på- eller i, och arrangemanget eller integrering av allt sådant innehåll, grafik, kod och programvara, är föremål för upphovsrätt och innehas av eller licensieras till ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand ("ALPINE"), och alla rättigheter är därtill specifikt reserverade. Användning, lagring, förändring eller spridning av bilder, grafik, symboler, loggor, ljud, video, animering eller textdokument av något format och någon kombination som går att finna på denna sida lyder under tidigare skrivna samtycke av ALPINE, och kan återkallas när som helst.

Orden "Alpine" och "Alpine Europe", "Five Striped"- Alpine-logon, namnen, bilder och annat som identifierar Alpines produkter och tjänster är märken tillhörande ALPINE. Dessa märken, och färgbara imitationer av sådana, får ej användas på något sätt eller syfte utan skriftligt godkännande från ALPINE. Inget innehållpå denna webbplats ska tolkas som att det ger, på något sätt, någon licens eller rättighet under äganderätten av Alpine eller tredjepart.

 

Begränsat ansvar

Du går med på att besöka webbplatsen på din egen risk. ALPINE kan inte hållas ansvariga för skador som resultat av tillträde eller omöjliggörande av tillträde, eller från användande eller omöjliggörande av användande av denna webbplats eller från det fakta att du har förlitat dig till information från denna webbplats. ALPINE har samlat informationen på denna webbsida med största omsorg. Informationen på denna webbplats är endast till för att presentera ALPINE och dess produkter. Ingen representation görs och ingen garanti ges för kompletteringen eller korrektheten på denna webbplats. Önskar du råd eller instruktioner om våra produkter, vänligen kontakta oss direkt.

 

Länkar

Länkar till tredjeparts-webbplatser erbjuds till användaren av bekvämlighet. Användare besöker dessa webbplatser på egen risk. Genom att erbjuda dessa länkar godkänner ALPINE inte dess innehåll. ALPINE tar heller inget ansvar för tillgänglighet eller innehåll från sådana webbplatser och kan inte hållas ansvariga för skador som resultat av innehållet, oavsett format.

 

Internationella användare

Produkterna som presenteras här presenteras enbart för att visa produkter tillgängliga i- och för användning i den europeiska unionen. ALPINE förespråkar ej att dylika produkter är lämpliga eller tillgängliga för användning i andra områden. De som väljer att få tillgång till denna webbplats utanför den europeiska unionen gör så av eget initiativ och står själva under ansvar för att följa de lokala lagarna.

 

Tillämplig lag

Alla rättsliga krav och stämningar i samband med denna webbplats eller dess användning är föremål för tolkning av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag för bestämmelserna i internationell privaträtt och FN: s konvention angående avtal om internationella köp av varor.

 


 

Dataskydd

När du använder våra tjänster, kan du bli tillfrågad efter personlig information. Att svara på dessa frågor är frivilligt. Dina personuppgifter kommer att lagras och användas i enlighet med tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning.

De personuppgifter som samlas in via denna webbplats, kommer att användas i syfte att genomföra kontrakt och för att besvara dina förfrågningar. Användandet av dina data i syfte till samråd, marknadsföring eller marknadsundersökningar sker bara med ditt uttryckliga samtycke.

Om ditt godkännande av ovan nämnda ändamål också täcker överföring av data till företag relaterade till Alpine Electronics (Europa) GmbH eller andra tredjeparter nämnda i försäkran om samtycke, har vi tillåtelse att överföra din data. Om annars sker ingen dataöverföring.

Ditt samtycke kan återkallas när som helst med verkan för framtiden. För kontakt, vänligen använd följande e-postadress: ...@alpine.de

Analysis by WiredMinds

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the purpose of collecting company based information such as company name, for example. IP addresses of natural persons are excluded from any further processing by means of a whitelist. An IP address is not stored in LeadLab under any circumstances.

 

While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no time is it possible to draw conclusions from the collected data on an identifiable person.

 

WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not used to personally identify visitors of our website.

 


 

Användning av cookies

Genom att besöka vår hemsida med din webbläsare inställd på att acceptera cookies har du automatiskt godkänt användandet av cookies och andra teknologier på vår hemsida.


Om du inte godkänner följande bestämmelser, vänligen avaktivera acceptansen av cookies i din webbläsare!

 

AboutCookies.org explains how you can delete and control the cookies in your browser.

 

För att erbjuda dig individuella, effektiva, och säkra erbjudanden använder vi cookies på denna hemsida. En cookie är en liten datafil som lagras på din hårddisk och i din webbläsare. 

 

Vi använder följande cookies:

 

Kategori 1 – Flash-cookie

Flash-cookien kommer ihåg dina inställningar (ex. volym) när du använder flash-videospelaren, och lagrar denna till ditt nästa besök. Även om du har ändrat inställningarna så din browser inte tar emot cookies kan du bli tillfrågad om flas-spelaren får lagra information. Anledningen till detta är att de ej är HTTP cookies. De används enbart av flash-applikationen och har inget att göra med andra säkerhetsåtgärder du har ställt in på din browser.

Cookie' Name: settings.sol
Expires: Indefinitely

Please visit the Adobe website for information about how to control Flash cookies on your computer. You can prevent, detect and delete Flash cookies. Firefox users can also get an add-on to control their Flash Cookies, for example BetterPrivacy.

 


 

Användande av Facebook-plugins

Vi använder pluginsfrån det sociala nätvärket "facebook.com på denna webbplats. "Facebook" drivs av Facebook Inc., vilket har sitt registrerade säte på 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Om du besöker en webbplats med dylika plugins kommer du automatiskt att anslutas till Facebooks server. Samtidigt informeras webbläsaren och dylik plugin visas på webbplatsen. Härmed får Facebook information om vilken webbpalts du har besökt. Om du är inloggad på Facebook när dylik plugin är aktiverad klassar Facebook informationen som tilhörande ditt Facebook-konto. Genom att använda dessa plugins (ex. klicka på "gilla"-knappen eller kommentera) klassar Facebook denna information som tillhörande ditt konto. Om du vill undvika detta måste du logga ut.


Hitta mer information om datalagringen och data som används av Facebook och dina rättigheter och möjligheter att skydda din integritet i "Datahanteringspolicyn" på Facebook.

2 klick för datasäkerhet:
“Gilla”-knappar kan hjälpa dig att lättare dela intressant innehåll från vår webbplats till dina vänner och kollegor. Dock, när integrerad utan aktiveringsmetod, kan dylika knappar redan leda till en informationsöverföring till operatörer av närverksplattformar, inklusive den aktuella sidans URL plus en identifikationstjänst som kan länkas direkt till användarens Facebok, Twitter eller Google-konto.


För att skydda din datasäkerhet, erbjuder Alpine en 2 klicks-funktion. In order to protect your data security, Alpine provides you the 2 clicks data security function. Som standard är sociala "Gilla"-knappar inte aktiverade. De aktiveras med ett första klick på knappen. Med ett andra klick kan sedan ditt val skickas för den specifika sidan du rekommenderar.

 


 

Avtryck

kontaktinformation / Ansvariga för webbplatsen

ALPS ALPINE EUROPE GmbH
Alpine Brand

Ohmstraße 4

85716 Unterschleißheim

Germany

 

Tel: +49 (0)89 - 32 42 64 - 0

Fax: +49 (0)89 - 32 42 64 - 241

 

handelsregistret München, HRB 255899

Verkställande direktörer

Kazutoshi Ogamoto
Wilfried Baumann
Takashi Kimoto