ALPINE SWEDEN WEBSITE

KCE-435iV - ANSLUTNINGSKABEL FÖR iPod® med IVA-D106R

Anlut en iPod till IVA-D106R när du använder KCE-400BT, ger dig även videouppspelning.